Kulturna baština

KULTURNO SRCE BRAČA

Čitavo naselje je svojevrsni spomenik kulture koja vidljiva na svakom koraku. Upravo zato Selca opravdano nose naziv „KULTURNO SRCE BRAČA“.
Selca su popularna po brojnim spomenicima. Trenutačno ima 14 spomenika i 30 spomen ploča sa natpisom.

Selca su mjesto s najviše spomenika po glavi stanovnika, a razasuti su po cijelom mjestu. Ako ne vjerujete sami izračunajte – izazivamo vas! 😊
Ovdje se nalazi spomenik Lavu Nikolajeviču Tolstoju koji je upravo u Selcima podignut kao prvi u svijetu, malo nakon piščeve smrti.

Pored crkve Krista Kralja podignut je spomenik papi Ivanu Pavlu II. Prvi je spomenik ovom papi u Europi u prirodnoj veličini.
Na trgu se nalazi "Zid pjesnika" obložen kamenim pločama pjesnika, laureata okrunjenih svake godine na poetskoj večeri "Ča, kaj, što".

CRKVA KRISTA KRALJA ( BRAČKA KATEDRALA)

CRKVA KRISTA KRALJA

Ova kolosalna, neoromanička crkva sa svojih 45m visine dominira trgom te tako s pravom nosi drugi naziv: Bračka katedrala. U crkvi se nalazi kip Srca Isusova, najpoznatijeg hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Kip je poseban simbol mira izliven od streljiva, odnosno čahura preostalih nakon nakon okolnih borbi u Drugom svjetskom ratu.

CRKVA GOSPE OD KARMENA

Crkva Gospe od Karmena prva je župna crkva Selaca sagrađena na dnu mjesnog trga u 18.stoljeću na mjestu starije crkve koja se spominje u prvoj polovici 17.stoljeća (1633.) kao Gospa na Selcih. Dovršena je 1850. odnosno 1871.godine kada je završena gradnja zvonika.

CRKVA SV. NIKOLE

CRKVA SV NIKOLE

Ranokršćanska crkvica iz 10. stoljeća, nalazi se na brdu između Sumartina i Selaca. Za vrijeme Drugog svjetskog rata ovo brdo je bilo značajno okupatorsko uporište na kojem su se vodile žestoke borbe.

ŽUPNA CRKVA SV. MARTINA I FRANJEVAČKI SAMOSTAN U SUMARTINU

CRKVA SV. MARTINA I FRANJEVAČKI SAMOSTAN

Samostan je najpoznatiji po legendarnom pjesniku i franjevcu Andriji Kačiću-Miošiću, a danas se u njemu nalazi privatni muzej u kojem možete naučiti malo više o povijesti otoka. Neke od najinteresantnijih stvari koje možete vidjeti su vrijedna venecijanska barokna platna, rukom rađen tlocrt samostana i sakralne objekte.
Kod crkve se nalazi spomen ploča " Stopa sv. Martina iz Toursa".

SVETIŠTE LUČICA

SVETIŠTE LUČICA

U uvali Lučica, nedaleko od naselja Sumartin, nalazi se prirodna špilja istoimenog naziva. Ova špilja pružila je stanovnicima Sumartina utočište za vrijeme borbi u Drugom svjetskom ratu zbog čega su u njoj Sumartinjani podignuli oltar Blaženoj Djevici Mariji koji je i danas tamo.

ŽUPNA CRKVA SV. IVANA KRSTITELJA I RANOKRŠĆANSKA BAZILIKA U POVLJIMA

Župna crkva posvećena je Svetom Ivanu Krstitelju. Svetište i južna kapela crkve sagrađene su prije gotovo 1500 godina kada su predstavljale krstionicu s predvorjem starokršćanske bazilike iz 6.stoljeća. Središnja lađa građena je 1793.g., a pobočne lađe 1925.g.
Od starokršćanske bazilike sačuvane su apside, nešto zidina, nadvratnik glavnog ulaza, tri kapitela, predvorja krstionice te sama krstionica koja je danas svetište župne crkve.

POVALJSKA LISTINA

Povaljska listina posjedovna je isprava benediktinskoga Samostana sv. Ivana Krstitelja napisana na listu pergamene hrvatskom ćirilicom (tzv. bosančicom) 1. prosinca 1250. godine. Navedena isprava je i najstarija sačuvana isprava na otoku Braču. Kao što ime govori, nađena je u Povljima, i to prema legendi sasvim slučajno, jer je promatrač primijetio neobične znakove na predmetu kojeg je domaćica koristila za - potpirivanje vatre na ognjištu!

Danas se čuva u Župnom uredu u Pučišćima na Braču, kamo je dospjela s arhivom povaljskoga samostana što su ga sa sobom u Pučišća kao svoje novo obitavalište donijeli posljednji povaljski redovnici u 19. stoljeću.

To je jedan od najstarijih hrvatskih jezičnih i kulturnopovijesnih spomenika, koji nam svojim opsegom i sadržajem, posredno, pruža niz zanimljivih uvida u razne životne aspekte prostora i vremena gdje je nastala, te je nezaobilazan izvor proučavanja raznih humanističkih znanosti.

ŽUPNA CRKVA NAVJEŠTENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U NOVOM SELU

Ova crkva nalazi se u samom središtu mjesta. Građena je u više navrata, što se jasno može očitati u njenom tlocrtu, ali i rasporedu arhitektonskih volumena.
Novo Selo je maleno, mirno naselje smješteno na brdu između Selaca i Povlja. Prvo što ćete zamijetiti prilazeći Novom Selu, tik uz cestu, je izložba na otvorenom. Radi se o izložbi impozantnih radova u kamenu samoukog umjetnika, klesara Frane Antonijevića.